Promocije

Obavještenje o NOVOGODIŠNJEM PRAZNIČNOM POPUSTU

OBAVJEŠTENJE O NOVOGODIŠNJEM PRAZNIČNOM POPUSTU Na osnovu člana 32 ’’Posebni uslovi prodaje’’ iz Zakona o zaštiti potrošača („Službeni list Crne Gore 2/2014“), izdajem obavještenje o Novogodišnjem prazničnom popustu u prodavnicama Une d.o.o. i to: Sipa 1 Tivat, Sipa 3 Podgorica, Sipa Luštica, Sipa 5 Bar, Sipa 7 Ulcinj, Sipa 8 Marine Centar - Radanovići, Sipa 9 Herceg Novi i Sipa 10 Butik – Tivat, Sipa 12 Zelenika. Novogodišnji praznični popust važi za period od 15.12.2019. do 15.01.2020. godine sa naznakom „Praznični...